Tag Archives: Núi Cấm

Chinh phục núi CẤM ở Tri Tôn – An Giang

Núi Cấm

Hành trình bắt đầu lúc 10h ngày 26 tháng 01 năm 2016, cả đoàn của mình gồm hơn 40 người di chuyển bằng xe du lịch từ chùa Khánh Hưng đến chân núi CẤM thuộc huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang. Khi đến chân núi chỉ có khoảng 20 người tham gia cuộc hành trình chinh phục núi CẤM bằng ... Read More »