Lễ Hỏi của Văn Hiền và Tú Quỳnh – Phần 3

Đám hỏi phần 3

Đám hỏi phần 3

Chào bạn,

Hình ảnh lễ hỏi của mình nối tiếp phần trước, ở trong phần 3 này là phần nhập tiệc. Bàn nào cũng mời hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*