Tag Archives: NHẬT KÝ 2015

Nhật ký CÂU CHUYỆN năm 2015

 Năm 2015 là năm tuyệt vời của tôi đánh dấu sự thay đổi trong tư duy và hành động. Trong cuộc sống tôi phải nhắc đến cái chữ DUYÊN, cuối năm 2014 tôi dường như đang bế tắc trong con đường sự nghiệp của mình trong lúc đấu tranh giằng xé giữa hai dòng tư tưởng một là tiếp tục ... Read More »