Tag Archives: Trường Trung Học Cơ Sở Mỹ Phong

Kỷ Niệm Học Cấp 2

Trường Trung Học Cơ Sở Mỹ Phong

Hi bạn,  Mình lên cấp hai khi 12 tuổi và học tại trường Trung Học Cơ Sở Mỹ Phong, mình học từ lớp 6 đến lớp 9 tại đây trong khoảng thời gian từ năm 2000 – 2003. Ngôi trường cấp 2 đã để lại cho mình nhiều kỷ niệm sâu sắc. Năm mình học lớp 7, vào một buổi ... Read More »